Lindesbergs Bio

Tillgänglighet Lindesbergsbio.se

Tillgänglighet Lindesbergsbio.se
Besök Linde AB, som ägs till 100 procent av Lindesbergs kommun, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Lindesbergs Bio uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från lindesbergsbio.se i något annat format kan du kontakta oss via e-post bio@besoklinde.se alternativt telefonnummer 0581-817 89.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet:
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Maila: bio@besoklinde.se
Ring: 0581-817 89

Tillsyn:
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet:
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt:
Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här följer de brister i tillgängligheten på webbplatsen som vi känner till:

  • Navigering med tangentbord fungerar inte korrekt på alla sidor.
  • PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Alla filmer och ljud finns inte i alternativa format.
  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.
  • En del landmärken saknas.
  • Alternativa texter som läses upp vid uppläsning av innehåll saknas på flera ställen.
  • Ifyllnadsstöd i formulär saknas på en del ställen.

Vår ambition är att åtgärda eventuella tillgänglighetsproblem senast 31 december 2020. Kontakta oss gärna om du stöter på problem eller hittar felaktigheter.

Oskäligt betungande anpassning:
Besök Linde AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har pdf-filer på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Det krävs en stor översyn men vår målsättning är att åtgärda problemet till  sommaren  2021.

Hur vi testat webbplatsen:
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av lindesbergsbio.se. Senaste bedömningen gjordes den 3 februari 2021.

Granskningsmetod: Diverse tillgänglighetsverktyg

Redogörelsen uppdaterades den 23 oktober 2020.